Vol 2, No 2 (2014)

Table of Contents

Articles


Nasrul Rofiah Hidayati  (IKIP PGRI MADIUN) 

  10.25273/jems.v2i2.205     Abstract views : 442
PDF

Hasan Subekti  (IKIP PGRI MADIUN) 

  10.25273/jems.v2i2.210     Abstract views : 322
PDF

Raras Setyo Retno  (IKIP PGRI MADIUN) 

  10.25273/jems.v2i2.212     Abstract views : 1604

Sri Utami  (IKIP PGRI MADIUN) 

  10.25273/jems.v2i2.214     Abstract views : 420
PDF

Joko Widiyanto  (IKIP PGRI MADIUN) 
Ani Sulistayarsi  (IKIP PGRI MADIUN) 

  10.25273/jems.v2i2.219     Abstract views : 2298
PDF

Mislan Sasono  (IKIP PGRI MADIUN) 

  10.25273/jems.v2i2.224     Abstract views : 1289
PDF

M. Soeprijadi Djoko Laksana  (IKIP PGRI MADIUN) 

  10.25273/jems.v2i2.226     Abstract views : 371
PDF

Sanusi Sanusi  (IKIP PGRI MADIUN) 
Wasilatul Murtafi’ah  (IKIP PGRI MADIUN) 
Ika Krisdiana  (IKIP PGRI MADIUN) 

  10.25273/jems.v2i2.228     Abstract views : 744
PDF

Nafia Umaroh  (IKIP PGRI MADIUN) 
Ani Sulistyarsi  (IKIP PGRI MADIUN) 

  10.25273/jems.v2i2.230     Abstract views : 886
PDF

Surono Surono  (IKIP PGRI MADIUN) 
Lely Rosminarti  (IKIP PGRI MADIUN) 

  10.25273/jems.v2i2.232     Abstract views : 324
PDF

Nurhayati Nurhayati  (IKIP PGRI MADIUN) 

  10.25273/jems.v2i2.234     Abstract views : 321
PDF