Vol 2, No 2 (2014)

Table of Contents

Articles


Nasrul Rofiah Hidayati  (IKIP PGRI MADIUN) 

  10.25273/jems.v2i2.205     Abstract views : 414
PDF

Hasan Subekti  (IKIP PGRI MADIUN) 

  10.25273/jems.v2i2.210     Abstract views : 310
PDF

Raras Setyo Retno  (IKIP PGRI MADIUN) 

  10.25273/jems.v2i2.212     Abstract views : 1562

Sri Utami  (IKIP PGRI MADIUN) 

  10.25273/jems.v2i2.214     Abstract views : 401
PDF

Joko Widiyanto  (IKIP PGRI MADIUN) 
Ani Sulistayarsi  (IKIP PGRI MADIUN) 

  10.25273/jems.v2i2.219     Abstract views : 2235
PDF

Mislan Sasono  (IKIP PGRI MADIUN) 

  10.25273/jems.v2i2.224     Abstract views : 1233
PDF

M. Soeprijadi Djoko Laksana  (IKIP PGRI MADIUN) 

  10.25273/jems.v2i2.226     Abstract views : 355
PDF

Sanusi Sanusi  (IKIP PGRI MADIUN) 
Wasilatul Murtafi’ah  (IKIP PGRI MADIUN) 
Ika Krisdiana  (IKIP PGRI MADIUN) 

  10.25273/jems.v2i2.228     Abstract views : 704
PDF

Nafia Umaroh  (IKIP PGRI MADIUN) 
Ani Sulistyarsi  (IKIP PGRI MADIUN) 

  10.25273/jems.v2i2.230     Abstract views : 821
PDF

Surono Surono  (IKIP PGRI MADIUN) 
Lely Rosminarti  (IKIP PGRI MADIUN) 

  10.25273/jems.v2i2.232     Abstract views : 310
PDF

Nurhayati Nurhayati  (IKIP PGRI MADIUN) 

  10.25273/jems.v2i2.234     Abstract views : 297
PDF