Vol 3, No 01 (2013)

Table of Contents

Articles


Ibadullah Malawi  (PGSD IKIP PGRI Madiun) 

  10.25273/pe.v3i01.55     Abstract views : 1518
PDF

Saiman Saiman  (PGSD FIP IKIP PGRI Madiun) 
Rini Apriyanty  (PGSD FIP IKIP PGRI Madiun) 

  10.25273/pe.v3i01.56     Abstract views : 613
PDF


  10.25273/pe.v3i01.57     Abstract views : 9921
PDF

Imam Gunawan  (PGSD FIP IKIP PGRI Madiun) 
Rina Tri Sulistyoningrum  (PGSD FIP IKIP PGRI Madiun) 

  10.25273/pe.v3i01.59     Abstract views : 8968
PDF

Sri Budyartati  (PGSD IKIP PGRI Madiun) 

  10.25273/pe.v3i01.61     Abstract views : 690
PDF

Selly Nurina Suraya  (PGSD IKIP PGRI Madiun) 

  10.25273/pe.v3i01.63     Abstract views : 994
PDF